Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia

On Suomessa kehitetty intensiivinen 12-20 kerran psykoterapiamuoto. Malli perustuu perusteelliseen alkuarviointiin, oleelliseen fokusointiin sekä terapeuttisten menetelmien aktiivisuuden ja aikarajallisuuden luomaan intensiteettiin.

AmmattilaisellePsykoterapiaan hakeutujalle

Suomen lyhytpsykoterapiayhdistys r.y. (SLY)

Suomen lyhytpsykoterapiayhdistys r.y. (SLY) perustettiin vuonna 2011 edistämään aikarajallisten psykoterapiamuotojen kehitystä, opetusta, tutkimusta ja toteuttamista Suomessa.

Lyhytpsykoterapiat eivät ole Suomessa löytäneet ansaitsemaansa paikkaa psykoterapiakentässä. Yksi syy saattaa olla se, että lyhytpsykoterapian tekemiseen ei ole ollut riittävää osaamista. Hyvällä ammattitaidolla riittävän ajoissa toteutetut lyhytpsykoterapiat voisivat olla ratkaisuna nykyiseen tilanteeseen, jossa sekä psykoterapiakenttä että psykiatrian poliklinikat ovat ruuhkautuneet ja ihmiset eivät pääse tarvitsemaansa hoitoon.

Suomen lyhytpsykoterapiayhdistys tarjoaa

  • täydentävää psykoterapiakoulutusta tunnefokusoidusta psykodynaamisesta psykoterapiasta
  • työnohjausta psykoterapeuteille ja työyhteisöille
  • kertaluontoisia koulutuspäiviä.

Psykoterapiaan hakeutujalle

On vaikea pyrkiä muutokseen, kun ei tiedä mikä vaivaa ja minkä tulisi muuttua. Oletko kiinnostunut työskentelemään intensiivisesti ymmärtääksesi paremmin minkälaisista mielen toimintatavoista vaikeutesi kumpuavat. Mahdollisuus muutokseen syntyy tästä ymmärryksestä.