Yhdistys

Suomen lyhytpsykoterapiayhdistys r.y. (SLY)

Tarinamme

Suomen lyhytpsykoterapiayhdistys r.y. (SLY) perustettiin vuonna 2011 edistämään aikarajallisten psykoterapiamuotojen kehitystä, opetusta, tutkimusta ja toteuttamista Suomessa.

,,,,.Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Jan-Eric Bärlund, Leena Jaakkola, Carita Nylund-Kalli ja Susanna Rossi. Menetelmä kehitettiin perustajajäsenten työskennellessä viidentoista vuoden ajan YTHS:n lyhytpsykoterapiatiimissä. Alun perin työskentelytapa oli David Malanin mallin mukainen fokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia. Tiimi arvioi satoja potilaita, teki satoja fokuksia ja satoja lyhytpsykoterapioitakin. Tätä työtä tehdessä heräsi pohdinta, mitkä elementit psykoterapiatyössä ovat todella niitä, jotka aikaansaavat muutoksen. Tehtiin seurantatutkimus, josta saatiin tietoa. Luettiin kirjoja ja artikkeleita. Tunteiden kokemisen merkitys, intensiivisyys vuorovaikutuksessa tässä ja nyt sekä psykoterapiassa kävijän mielen aktivoituminen ”työskentelymoodiin” nousivat merkittäviksi tekijöiksi. Löytyi psykoterapiamalli ISTDP ( Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), joka vastasi moniin em. kysymyksiin. Kun siihen lisättiin psykodynaaminen fokus ja lopetustyön hyödyntäminen, oli syntynyt oma integroitu malli, jota lähdettiin myös kouluttamaan. Tässä kohdin perustettiin yhdistys alun perin kouluttajayhdistykseksi.

 

Yhdistys tarjoaa

  • puolentoista vuoden mittaista täydennyskoulutusta psykoterapeuteille, koulutuksia työyhteisöille, erillisiä koulutuspäiviä sekä työnohjauksia.
  • täydennyskoulutusta ja työnohjausta kouluttamilleen tunnefokusoitua lyhytpsykoterapiatyötä tekeville psykoterapeuteille.
  • yhteystietoja tämän menetelmän mukaisesti työskenteleville psykoterapeuteille
  • kotisivuilla ja facebook-sivuilla tietoa lyhytpsykoterapioita ja tunnefokusoiduista psykoterapioista

Yhdistyksen hallitus

Puheenjohtaja Eila Saarinen, eila.saarinen@plusterveys.fi
Sihteeri Heli Kauranen, heli.kauranen@gmail.com
jäsen Sari Fadjukov
jäsen Miia Heikkilä