Kirjallisuus

Yleistä psykodynaamisen psykoterapian tieteellisestä näytöstä tänään

Tähän asti vankkaa tutkimusnäyttöä psykodynaamisen psykoterapiahoidon vaikuttavuudesta on jo pystytty osoittamaan yli 200 satunnaistetussa kontrolloidussa (RCT) tutkimuksessa koskien sekä lyhytpsykoterapioita että pitkäkestoisia psykoterapioita (katso Lilliengrenin kooste 2018). Seuraavassa muutamia tärkeitä poimintoja.

Laajassa tiukkoihin näyttökriteereihin perustuvassa, Lancet-lehdessä julkaistussa, meta-analyysitutkimuksessa lyhyet ja pitempikestoiset psykodynaamiset psykoterapiat osoittautuivat tehokkaiksi monien tavallisten psykiatristen diagnoosiryhmien hoidoissa – esim. depressioissa, sosiaalisissa fobioissa ja persoonallisuushäiriöissä (Leichsenring et al. 2015).

Helsingin Psykoterapiatutkimuksen psykodynaamisten psykoterapiahoitojen seurantatutkimuksessa ahdistus- ja masennuspotilaiden lyhyiden ja pitkien psykoterapiahoitojen hoitotulokset olivat säilyneet hyvin seurantatutkimuksessa joka suoritettiin 10 vuotta hoitojen alkamisesta (Knekt et al. 2016). Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien potilaiden pitkäkestoisista hoidoista on myös selvää näyttöä, varsinkin mentalisaatiopsykoterapiaan perustuvan psykoterapian (esim. Bateman et al. 2008) sekä transferenssifokusoidun psykoterapian vaikuttavuudesta (esim. Clarkin et al. 2007).

Psykodynaamisten psykoterapiahoitojen ja esim. kognitiivis behavioraalisten psykoterapiahoitojen (KBT) vaikuttavuudessa ei ole yleensä havaittu merkittäviä eroja (esim. Steinert et al. 2017, Goodyer 2017).

Artikkeleita tuloksellisuudesta

Tuloksellisuutta on osoitettu mm. tutkimuksissa Shefler 2001, McCullough et al. 2003, Leichsenring et al. 2004, 2009, 2014, Milrod et al. 2007, Abbass et al. 2012, 2014, Knekt et al. 2010, Laaksonen 2014

Lapsia, nuoria ja heidän perheitään koskevia tutkimuksia, mm Muratori et al. 2003, 2005, Kronmuller et al. 2005, Milrod et al. 2013, Abbass et al. 2013, Göttken et al. 2014

Bateman, A. & Fonagy, P. (2008).8-year follow-up of patients treated for borderline personality disorder:

Mentalization-based treatment versus treatment as usual. American Journal of Psychiatry, 165, 631–638.

Clarkin, J. et al. (2007).Evaluating three treatments for borderline personality disorder: A multiwave study. American Journal of Psychiatry, 164, 922–928.

Goodyer, I. et al. (2016). Cognitive behavioural therapy and short-term psychoanalytical psychotherapy versus a brief psychosocial intervention in adolescents with unipolar major depressive disorder (IMPACT ): a multicentre, pragmatic, observer-blind, randomised controlled superiority trial.The Lancet Psychiatry, 0366(16), 1–11.

Knekt P. et al. (2016).The outcome of short- and long-term psychotherapy 10 years after start of treatment.Psychological Medicine, 46(6):1175-1188.

Leichsenring, F. et al. (2015). Psychodynamic therapy meets evidence-based medicine: a systematic review using updated criteria. The Lancet Psychiatry, 2(7):648-660.

Lilliengren P. (2018). Comprehensive compilation of randomized controlled trials (RCTs) involving psychodynamic treatments and interventions. www.researchgate.net

Steinert C. et al. (2017).Psychodynamic Therapy: As efficacious as other empirically supported treatments? A meta-analysis testing equivalence of outcomes. Am J Psychiatry, 174(10):943-953.

Abbass A. et al. (2013).Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents: A meta-analysis of
short-term psychodynamic models. J Am Acad Ch & Adol Psych. 52(8):863-875.

Abbass, A. et a. (2014/Update of 2006).Short-term psychodynamic psychotherapies for common mental disorders.Cochrane Database of Systematic Reviews, 1;7:  Article No. CD004687. doi:10. 1002/14651858. CD004687.pub4.

Driessen et al. (2015). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression : A meta-analysis update. Clinical Psychology Review. 42:1-15.

Fonagy P. et al. (2019). Dynamic  interpersonal therapy for  moderate to severe  depression: A pilot randomized controlled and feasibility trial. Psychological Medicine, 14:1-10.

Leichsenring F et al. (2004). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatiic disorders. Arch Gen Psychiatry. 61:1208-1216.
Milrod et al. (2007). A randomized controlled clinical trial of psychoanalytic psychotherapy for panic disorder. Am J Psychiatry.164:265-272.

Artikkeleita ja kirjallisuutta menetelmästä

Abbass A (2015) Reaching through resistance, Advanced psychotherapy techniques. Seven Leaves Press. (www.reachingthroughresistance.com)

Abbass A (2016) The emergence of psychodynamic psychotherapy for treatment resistant patients : intensive short-term dynamic psychotherapy. Psychodynamic psychiatry 44(2):245-280. (www.researchgate.net)

Abbass A, Bechard D’A (2007) Bringing character changes with Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. AD HOC Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy 11 (2):26-40. (www.researchgate.net)

Abbass A,Town J M  (2013) Key clinical processes in intensive short-term psychotherapy. Psychotherapy 50:433-437. (www.reachingthroughresistance.com)

Bergsten K red. (2015) Affektfokuserad psykodynamisk terapi – Teori, empiri och praktik. Natur och Kultur.

Coughlin P (2016) Maximizing effectiveness in dynamic psychotherapy. Routledge.

Coughlin P, Katzman J W (2013) Intensive short-term dynamic psychotherapy. Guest editorial. Psychiatric Annals 43(11):486-489. (www.researchgate.net)

Eppel A (2018) Short-Term Psychodynamic Psychotherapy. Springer.
Frederickson J (2013) Co-creating change, Effective dynamic therapy techniques. Seven Leaves Press

Frederickson J et al. (2018) Dysregulated anxiety and dysregulated defenses : Toward an emotion regulation informed dynamic psychotherapy. Frontiers in psychology Vol 9 Article 2054:1-9. 8 (www.frontiersin.org)

Hesslow T (2019) Evidensläget för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (www.istdpsweden.se)

Katzman J, Coughlin P (2013) The role of Therapist Acticity in Psychodynamic Psychotherapy, Psychodynamic Psychotherapy, March 2013 (www.reachingthroughresistance.com)

Jaakkola L (2013) Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia – Turhan vähän Suomessa käytetty terapiamuoto. Psykoanalyyttinen psykoterapia, no 9.

Lemma A, Target M, Fonagy P (2011) Brief Dynamic Interpersonal Therapy, A clinician’s guide. Oxford University Press.

Lemma A, Target M, Fonagy P (2011) The development of a brief psychodynamic intervention (Dynamic Interpersonal Therapy) and its application to depression. Psychiatry Interpersonal & Biological Processes 74(1):41-48. (www.researchgate.net)

Malan D,Coughlin Della Selva P (2006) Lives transformed, A revolutionary method of dynamic psychotherapy. Karnac.London.

Mann James (1973) Time Limited Psychotherapy, Harward University Press

McCullough L et al. (2003) Treating affect phobia, A manual for short-term dynamic psychotherapy. Guilford Press. New York. (www.affectphobiatherapy.com)

Schroder T et al. (2015) Intensive Short-Term Dynamic psychotherapy. Originally published by University of Nottingham. (www.researchgate.net)

Shefler G (2001) Time-limited psychotherapy in practice. Routledge.London.

Ten Have-De Labije J, Neborsky R J  (2012) Mastering intensive short-term dynamic psychotherapy, A roadmap to the unconscious. Karnac.