Koronaturvallisuus ohjeet Peter Lilliengrenin ISTDP koulutukseen: otamme tilaisuudessa käyttöön koronapassin ja suosittelemme myös käyttämään tilaisuudessa maskia. Salin täyttöaste on tilaisuudessa noin 50 %

Peter Lilliengren Helsingissä 10-11.12.2021

Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys (SLY) ja Plusterveys Lääkärit Oy järjestää koulutuspäivät ISTDP psykoterapiamallista Ruoholahdessa daVinci auditoriossa.

Haluatko terävöittää työskentelyäsi psykoterapeuttina? Oletko kiinnostunut oppimaan menetelmää, joka toimii hyvin myös lyhytpsykoterapiassa?

Suomeen tulee ensimmäistä kertaa kansainvälisesti tunnetun, paljon tutkitun ISTDP-menetelmän kouluttaja Peter Lilliengren. Menetelmän ydin verrattuna perinteiseen psykodynaamiseen psykoterapiaan on aktiivinen työskentely vastarinnan ja defenssien kanssa sekä tunteiden kokemuksellinen kokeminen terapiatunnilla. Menetelmän uranuurtaja on Habib Davanloo, häntä seuranneita kehittäjiä mm. Patricia Coughlin, Jon Frederickson ja Allan Abbass, jotka kaikki ovat julkaisseet menetelmästä kirjoja. Allan Abbas on lisäksi arvostettu psykoterapiatutkija.

Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys on järjestänyt jo muutamien vuosien ajan lyhytpsykoterapiakoulutuksia täydennyskoulutuksena psykoterapeuteille. Koulutettavalle menetelmälle on annettu nimeksi tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia (TFPP). Menetelmä on intergatiivinen yhdistelmä useasta eri psykodynaamisen lyhytpsykoterapian mallista. Yksi keskeinen osa on työskentely ahdistus- defenssi-tunne-kolmiossa ISTDP-menetelmästä löydettyä tapaa käyttäen. Voit katsoa lisätietoa osoitteessa www.tfpp.fi

Koulutuspäivät tarjoavat mahdollisuuden tutustua ja pohtia uudenlaista tapaa aktivoida ja auttaa terapiassa kävijän mieltä muutoksen mahdollisuuteen. 

Tervetuloa! 

Leena Jaakkola         Päivi Mäkelä               Eila Saarinen 

psykoterapeutti VET, psykoterapeutti VET, psykoterapeutti VET

Introduction to Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP):
Principles for assessing and tailoring the treatment to the patients capacity

This two-day presentation will introduce the theoretical foundation and basic principles of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). The first day will include an overview of the treatment model with an emphasis on principles for in-session assessment of patients’ defenses and anxiety pathways. In the afternoon, the presentation will focus on the so-called “graded format” of ISTDP, which is used to build capacity with patients that exhibit structural deficits and low tolerance of affect and anxiety. The second day will focus on how to assess and work with patients with higher structural capacity but also higher levels of syntonic defenses and in-session resistance to experiencing emotions. Particular emphasis will be on timing of specific interventions to help patients see and let go of treatment obstructive resistance. Over the course of the two days, video segments from actual therapy sessions will be used to illustrate the principles of ISTDP.

Some of the learning objectives include:

  • The meta-psychology of ISTDP and the basic treatment principles
  • How to recognize and assess patients’ anxiety pathways
  • Ways to regulate high levels of anxiety
    How to assess and recognize different forms of defense and resistance
    Timing of specific interventions to help patients let go of defenses and experience emotions directly in session

Koulutukseen ilmoittautuminen ja hinta:

Kaksipäiväisen koulutuksen hinta on 350€ (sis. ALV). Hinta sisältää lounaan ja kahvit. Koulutus järjestetään Ruoholahdessa daVinci auditoriossa, Itämerenkatu 11 -13, 10 – 11.12.2021 klo 9 – 16.30, ohjelmassa on tunnin ruokatauko klo 12 -13.

Ilmoittautuminen tapahtuu emailitse Päivi Mäkelälle paivi.makela@plusterveys.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan osallistujan nimi ja osoite laskutusta varten tai jos lasku halutaan sähköpostitse, tarvitaan email osoite. Siinä tapauksessa, että lasku kohdistuu yritykselle, tarvitaan tiedot laskun vastaanottajasta, osoitetiedot sekä Y-tunnus.. 

Koulutus järjestetään lähitapahtumana. Mahdollinen turvavälien tarve huomioidaan tapahtumaan mahtuvien määrässä.

Luennoitsijasta 

Peter Lilliengren on kliinisen psykologian tohtori ja Ruotsin sosiaalihallituksen laillistama psykologi ja psykodynaaminen psykoterapeutti. Hän pitää yksityisvastaanottoa Tukholmassa. Peter työskentelee opettajana, työnohjaajana ja tekee tutkimusta Tukholman yliopistossa sekä toimii opettajana ja työnohjaajana useissa muissa psykoterapiakoulutuksissa Ruotsissa. Hän on opiskellut, käyttänyt ja opettanut ISTDP-menetelmää kymmenisen vuotta. Opettajina menetelmään hänellä on ollut Patricia Coughlin, Jon Frederickson ja Allan Abbas. Parhaillaan hän johtaa yhdessä Tobias Nordqvistin kanssa kolmevuotista ISTDP core-koulutusta Tukholmassa. Hän on julkaissut tai ollut yhtenä julkaisijoista yli kahdessakymmenessä vertaisarvioidussa psykoterapiatutkimuksessa ja on yksi  Ruotsissa julkaistuin Affekfokuserad psykodynamisk terapia-kirjan kirjoittajista. Hän on parhaillaan Ruotsin ISTDP-yhdistyksen puheenjohtaja.