Koulutuksen hakuaika on päättynyt.

Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys (SLY) järjestää täydennyskoulutuksena tunnefokusoidun psykodynaamisen lyhytpsykoterapiakoulutuksen (TFPP) psykoterapeuteille vuosina 2021–2022 Helsingissä.

Koulutus antaa valmiuksia uusimpien, näyttöön perustuvien, tunnefokusoitujen lyhytpsykoterapiamenetelmien käyttöön sekä psykoterapiaprosessin alkuarviointiin ja auttaa myös pidempien terapioiden jäntevöittämisessä

Aikarajallisten terapioiden hallinta sopii paitsi yksityissektorille myös erityisen hyvin psykoterapeuteille julkisella sektorilla, missä hoitojen pituus on rajattu. Koulutus vastaa palvelusetelijärjestelmän psykoterapeuteille tuomaan osaamishaasteeseen psykodynaamisen lyhytpsykoterapian osalta.

Mitä tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on

Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on Suomessa kehitetty on integratiivinen lyhytpsykoterapiamuoto, joka pohjautuu kansainvälisesti tunnetuimpiin psykodynaamisen lyhytpsykoterapian menetelmiin. Mallin taustalla on psykodynaaminen käsitys mielen kehityksestä ja toiminnasta. Terapiassa keskeistä on perusteellinen arviointi, aktiivinen molemminpuolinen vuorovaikutus, tunteiden  ja defenssien käsittely, terapeutin aktiivisuus, kokemuksellisuus ja aikarajallisen terapian päättymisen hyödyntäminen terapiaprosessissa.

Koulutuksen keskiössä ovat tunnefokusoidut psykoterapiamenetelmät kuten ISTDP ( Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, tunnettuja kouluttajia kansainvälisesti mm. Allan Abbass, Patricia Coughlin, Leigh McCullough, Jon Frederickson, Robert Neborsky).

Kouluttajat

  • Jan-Eric Bärlund, FT, psykologi, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko IPA
  • Leena Jaakkola, LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko IPA
  • Carita Nylund-Kalli, psykologi, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko IPA
  • Susanna Rossi, psykologi, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko IPA
  • Eila Saarinen, PsM, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko IPA
  • Heli Kauranen, PsL, psykoterapeutti VET, neuropsykologian erikoispsykologi
  • Sari Fadjukov, PsM, psykoterapeutti ET
  • Miia Heikkilä PsM, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko
  • Susanna Kunto PsM, psykoterapeutti VET, psykoanalyytikko IPA

Koulutuksen rakenne

Koulutuspäivät

Koulutus toteutuu Helsingissä ja koostuu seitsemästä koulutuspäivästä (Terapiatalo Soinnun tiloissa Töölössä) sekä kahdesta loppuunsaatetusta, työnohjatusta lyhytpsykoterapiahoidosta. Koulutuksen luonteen vuoksi osallistuminen jokaiseen seminaaripäivään on välttämätöntä.

Ensimmäiset viisi koulutuspäivää ovat syksyllä 2021 lokakuusta alkaen, pe–la 8–9.10., pe–la 29.–30.10. ja la 20.11.2021. Kuudes ja seitsemäs koulutuspäivä pohjautuvat osin koulutettavien potilastapauksiin. Päivä 6 on 2.4.2022 ja päivä 7 on 8.10.2022.

Ennen seminaaripäiviä opiskelijat perehtyvät annettuun kirjalliseen materiaaliin.

Seminaariopetuksen jälkeen tehdään lyhyt lopputyö, joka perustuu oman potilastapauksen ja teorian yhdistämiseen.

Koulutus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena, mutta jos COVID-19 tilanne ja siihen liittyvät rokotukset ovat koulutuksen alkaessa sellaisessa tilanteessa, että lähiopetus ei ole mahdollista, voidaan seminaarit joko aloittaa etäopetuksena ja lähiopetukseen siirrytään heti kun se on mahdollista tai seminaarien aloitusta siirretään hieman. Tämä arvio tehdään tarpeen mukaan lähempänä koulutuksen alkua.

Koulutushoidot ja työnohjaus

Keskeinen osa oppimisprosessia on kaksi työnohjattuna loppuunsaatettua lyhytpsykoterapiahoitoa. Koulutukseen kuuluva lyhytpsykoterapia käsittää 2 alkuarviointia (90 min) ja 18 terapiakertaa. Ensimmäisen potilaan kohdalla työnohjaustunteja on 12 ja kyseessä on yksilötyönohjaus. Toisen potilaan kohdalla kyseessä on ryhmätyönohjaus ja tuntimäärä tarkentuu myöhemmin. Työnohjaukset toteutuvat ensisijaisesti Helsingissä (käytännössä pitkämatkalaisten kohdalla tarkoittaa että ei kokonaan videovälitteisesti). Työnohjaukset edellyttävät tuntimateriaalin litterointia.

Koulutettavien on itse hankittava koulutuspotilaat. Työnohjaajat ovat SLY:n kouluttajia.

Koulutuksen kustannukset

Koulutuksen lopullinen hinta määräytyy vasta osallistujamäärän ja tilavuokran vahvistumisen jälkeen. Alustavasti se näyttää asettuvan tasolle 300–350 €/koulutuspäivä. Koulutuspäivän hintaan sisältyy kahdet kahvit.

Työnohjaustunnit maksavat 110 €/45 min

Koulukseen hakeminen

Tiedustelut ja hakemukset lähetetään sähköpostitse yhdistyksen sihteerille Heli Kauraselle: heli.kauranen@gmail.com. Hakuaika päättyy 15.3.2021.

Tämän jälkeen lähetämme yksityiskohtaisemman hakemuslomakkeen, jossa selvitetään tarkemmin psykoterapeuttista työkokemusta ja kiinnostusta lyhytpsykoterapeuttiseen työskentelyyn. Hyväksytyille lähetään myöhemmin ilmoittautumismaksu (200 €), joka on sitova mutta se hyvitetään koulutuksen hinnassa.

Koulutus perustuu psykodynaamiseen taustateoriaan. Mikäli hakijalla on jokin muu yksilöpsykoterapiakoulutus, tulee psykodynaamisen käsitteistön hallinta selvittää hakemisen yhteydessä, tarvittaessa haastattelussa.

Koulutukseen osallistujille suositellaan osallistumista myös Peter Lilliengrenin koulutuspäiville Helsingissä 24–25.9.2021

Introduction to Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP):
Principles for assessing and tailoring the treatment to the patients capacity

Koulutuspäivät ovat Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys (SLY) järjestämät ja tarjoavat erinomaisen perehdytyksen ISTDP psykoterapiamalliin. Koulutuksesta saa lisätietoa yhdistyksen verkkosivuilta www.tfpp.fi/ ajankohtaista.