Haku koulutukseen on päättynyt 12.2.2023.

Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys (SLY) järjestää täydennyskoulutuksena tunnefokusoidun psykodynaamisen lyhytpsykoterapiakoulutuksen (TFPP) psykoterapeuteille vuosina 2023–2025 Helsingissä.
Koulutus antaa valmiuksia uusimpien, näyttöön perustuvien, tunnefokusoitujen lyhytpsykoterapiamenetelmien käyttöön sekä psykoterapiaprosessin alkuarviointiin ja auttaa myös pidempien terapioiden jäntevöittämisessä.
Aikarajallisten terapioiden hallinta sopii paitsi yksityissektorille myös erityisen hyvin psykoterapeuteille julkisella sektorilla, missä hoitojen pituus on rajattu. Koulutus vastaa palvelusetelijärjestelmän psykoterapeuteille tuomaan osaamishaasteeseen psykodynaamisen lyhytpsykoterapian osalta.
Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, joilla on nuorten tai aikuisten yksilöpyskoterapeutin pätevyys.

Mitä tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on

Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia on Suomessa kehitetty integratiivinen lyhytpsykoterapiamuoto, joka pohjautuu kansainvälisesti tunnetuimpiin psykodynaamisen lyhytpsykoterapian menetelmiin. Mallin taustalla on psykodynaaminen käsitys mielen kehityksestä ja toiminnasta. Terapiassa keskeistä on perusteellinen arviointi, aktiivinen molemminpuolinen vuorovaikutus, defenssien tunnistaminen ja käsittely, tunnekokemuksen läsnäolo, terapeutin aktiivisuus, kokemuksellisuus ja aikarajallisen terapian päättymisen hyödyntäminen terapiaprosessissa.

Koulutuksen keskiössä ovat tunnefokusoidut psykoterapiamenetelmät kuten ISTDP, Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Mentelmän tunnettuja kouluttajia ja tutkijoita kansainvälisesti ovat mm. Allan Abbass, Patricia Coughlin, Jon Frederickson, Robert Neborsky.

Menetelmään voi tutustua Duodecimin 2021 julkaisemassa kirjassa Jaakkola, Bärlund, Nylund-Kalli, Rossi: Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia.  Lyhyt esittely löytyy myös Psykoterapialehden numeroissa 1 ja 2 / 2022.

Kouluttajat

Jan-Eric Bärlund, FT, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, psykoanalyytikko IPA
Leena Jaakkola, LL, psykiatrian el, kouluttajapsykoterapeutti, psykoanalyytikko IPA
Eila Saarinen, PsM, kouluttajapsykoterapeutti,, psykoanalyytikko IPA
Heli Kauranen, PsL, kouluttajapsykoterapeutti, neuropsykologian erikoispsykologi
Miia Heikkilä PsM, kouluttajapsykoterapeutti, psykoanalyytikko IFPS
Susanna Kunto PsM, kouluttajapsykoterapeutti,, psykoanalyytikko IPA

Koulutuspäivät

Koulutus toteutuu Helsingissä ja koostuu viidestä koulutuspäivästä, kahdesta seminaaripäivästä sekä kahdesta loppuunsaatetusta, työnohjatusta lyhytpsykoterapiahoidosta sekä lopputyöstä. Lisäksi edellytetään osallistumista kesäkuussa toteutuvaan kaksipäiväiseen koulutukseen, jossa kouluttajina on tunnettu ISTDP-menetelmän kouluttajat professori Robert Neborsky ja Dr. Sharon Lewis. Nämä päivät on suunnattu koulutusryhmää laajemmalle kuulijakunnalle ja laskutetaan erillään muusta koulutuksesta.
Koulutuksen luonteen vuoksi osallistuminen jokaiseen seminaaripäivään on välttämätöntä. Pakottavan esteen sattuessa neuvotellaan kouluttajien kanssa poissaolon korvaamistavasta.

Ensimmäinen koulutuspäivä on 26.5.2023. Neborskyn ja Lewisin koulutuspäivät ovat 9.- 10.6.2023. Syksyn koulutuspäivät ovat 25.8.2023, 29.9.2023, 27.10.2023 ja 24.11.2023. Mikäli epävakaaseen maailmantilanteeseen liittyen kävisi niin, että Neborskyn ja Lewisin koulutus ei toteutuisi pyydämme varaamaan 15.12 2023 sitä korvaavaksi koulutuspäiväksi. Koulutettavien potilastapauksiin pohjautuvat seminaaripäivät ovat 19.4.2023 ja 4.10.2023.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena Helsingissä. Koulutus- ja seminaaripäiviin ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

Ennen jokaista koulutuspäivää opiskelijat perehtyvät annettuun kirjalliseen materiaaliin.

Teoriakoulutuksen jälkeen tehdään lopputyö, joka perustuu oman potilastapauksen ja teorian yhdistämiseen.

Koulutushoidot ja työnohjaus

Keskeinen osa oppimisprosessia on kaksi työnohjattuna loppuunsaatettua lyhytpsykoterapiahoitoa. Koulutukseen kuuluva lyhytpsykoterapia käsittää kaksi alkuarviointia (90 min) ja 18 terapiakertaa. Ensimmäisen potilaan kohdalla työnohjaustunteja on 12 ja kyseessä on yksilötyönohjaus. Toisen potilaan kohdalla kyseessä on ryhmätyönohjaus kolmen henkilön ryhmissä. Ryhmätyönohjauskertoja on 15. Työnohjaukset toteutuvat ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla (käytännössä pitkämatkalaistenkin kohdalla tarkoittaa, että ei kokonaan videovälitteisesti). Työnohjaukset edellyttävät tuntimateriaalin litterointia. Litterointi toimitetaan työnohjaajalle läpikäytäväksi ennen työnohjausta.

Koulutettavien on itse hankittava koulutuspotilaat. Työnohjaajina toimivat SLY:n kouluttajat ja työnohjaajat.
Ensimmäiset koulutusterapiat voivat alkaa tammikuussa 2024. Ryhmätyönohjaukset ja toiset koulutusterapiat alkavat syksyllä 2024.

Koulutuksen kustannukset

Koulutuksen lopullinen hinta määräytyy vasta osallistujamäärän ja tilavuokran vahvistumisen jälkeen. Alustavasti se näyttää asettuvan 350 – 450 € /koulutuspäivä (sisältäen alv). Lisäksi maksetaan 320 € suuruinen ennakkomaksu.

Yksilötyönohjauksen hinta on 150 €/ 45 min ja ryhmätyönohjauksen hinta kolmen hengen ryhmässä 130 € / osallistuja/ 90 min.

Neborskyn ja Lewisin koulutuspäivien hinta kahdelta päivältä tulee asettumaan 350- 400 € väliin ( sisältäen alv). Ilmoittautumistiedot tähän koulutukseen julkaistaan myöhemmin

Koulukseen hakeminen

Tiedustelut ja hakemuslomakepyynnöt lähetetään sähköpostitse yhdistyksen sihteerille Heli Kauraselle osoitteeseen tfpp.lyhytpsykoterapia@gmail.com.

Tämän jälkeen lähetämme yksityiskohtaisemman hakemuslomakkeen, jossa selvitetään tarkemmin psykoterapeuttista työkokemusta ja kiinnostusta lyhytpsykoterapeuttiseen työskentelyyn.
Hakuaika päättyy 12.2.2023. Päätös koulutukseen pääsystä ilmoitetaan 6.3.2023 mennessä. Hyväksytyille lähetään myöhemmin sitova ilmoittautumismaksu 320€ joka on osa koulutuksen hintaa.

Koulutus perustuu psykodynaamiseen taustateoriaan. Mikäli hakijalla on jokin muu yksilöpsykoterapiakoulutus, tulee psykodynaamisen käsitteistön hallinta selvittää hakemisen yhteydessä, tarvittaessa haastattelussa.